Sinds ik moeder ben geworden merk ik dat ik het echt mis om maandelijks met een cirkel bijeen te komen en te delen. Vanuit het verlangen om maandelijks in een cirkel bijeen te komen met een groep vrouwen initieer ik deze cirkel.

Mijn eerdere ervaring met een maancirkel is: je komt maandelijks, met volle maan of met de nieuwe maan, met een groep van maximaal 13 (voor iedere maan 1) vrouwen bijeen in een cirkel. Hier is ruimte om te delen waar je op dat moment in jouw leven staat en wat er speelt.

Iedereen luistert zonder te oordelen of te reageren. Wat er is mag er zijn. Meestal ontstaat er tijdens deze deelronde een gemeenschappelijk thema waar je dan een ritueel omheen bedenkt of even op mediteert of mee danst, of je trekt even een godinnenkaart, net wat de groep voelt dat nodig is. Meestal sluit je ook weer af met een deelrondje, iets in de trant van hoe voel je je nu en wat zijn jouw intenties voor de komende maan(d). Klinkt wel een beetje zweverig zo allemaal als ik het zo optyp, maar ik vind het gewoon ZO fijn om dit samen met vrouwen te doen. Het vervult voor mij een hele belangrijke behoefte om een cirkel te vormen met Sisters. Samen te komen en te delen. Dit is wat vrouwen volgens mij door de eeuwen heen altijd hebben gedaan. Het vervult bij mij een spirituele behoefte en vind het ook heel fijn om even met vrouwen onder elkaar te zijn, te herkennen en erkennen maar vooral elkaar te bekrachtigen.

Een Maancirkel is een serie van 13 maan(de)lijkse bijeenkomsten van een besloten groep vrouwen. Dit betekent dat als je mee wilt doen, een commitment van je vraagt. Om hier echt voor te kiezen. Want een Maancirkel is in mijn ogen een spirituele reis die je samen maakt waarin ruimte voor iedereen is om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hiervoor is de veiligheid van een besloten cirkel nodig. Daarnaast ook de draagkracht van 13 vrouwen, voor iedere volle maan een vrouw.

Soms kan het gebeuren dat je gewoon echt niet kan komen, dat kan, dat is normaal. Als je besluit om aan deze maancirkel deel te nemen wil ik wel van je vragen of jij je echt met de cirkel wilt verbinden, en om de maancirkel-avonden zo veel mogelijk vrij te houden voor je maanzusters.

Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar ergens instapt waarvan je niet weet wat het is of zonder de andere vrouwen te zien. Daarom lijkt het me goed om de eerste cirkel op 5 januari als “SnuffelCirkel” te beschouwen. Een open cirkel waar je aan deel kunt nemen om te kijken of het wat voor je is. Daarna stel ik voor om de cirkel te sluiten en de overige bijeenkomsten besloten te houden met een vaste groep.

Kijk ook op de website van Camile zelf.

De kosten van deze SnuffelMaancirkel zijn 5euro.
Voor data en tijden zie de Agenda