Etienne Amand Kennismaken met meditatieve eutonie
Tijdens deze dag ontdek je of de meditatieve eutonie een ondersteuning voor jou kan zijn op de weg naar meer levenskwaliteit in het
leven van elke dag. Je krijgt een grondige info over:
– wat is eutonie
– wat is tonus en tonusregulatie
- wat is meditatieve eutonie
– wat betekent eutoon leven
– hoe wordt er geoefend.
Vier basissleuteloefeningen worden aangeboden en begeleid, zodat men zich doorheen de ervaring een precies beeld kan vormen van wat het is en
tevens kan invoelen of deze behoedzame oefenweg bij jou past.

Etienne Amand

Heeft 35 jaar eutonie-ervaring en is 30 jaar actief als eutonieleraar.
Hij is medegrondlegger van de meditatieve eutonie.
In Gent(B) heeft hij een eigen begeleidingspraktijk voor geïntegreerde levenskwaliteit (Eudesse).
Zijn begeleiding is vooral toegespitst op: eutoniepedagogie en -therapie, omgaan met stress, omgaan met levensvragen.

 

Meditatieve Eutonie is een spiritueel- lichamelijke oefenweg
Eutoon belichaamd leven in het concrete dagelijkse leven is niet vanzelfsprekend en vraagt heel wat lichaamsbewustzijn.
De levenskracht, instrument van de ziel, is de ganse levensduur intens actief in het fysieke lichaam en voedt zijn werkzaamheid. Dit intiem samenleven, geconfronteerd met een veelheid aan gebeurtenissen, uitdagingen en emoties, eigen aan de levensgang, geraakt dan ook heel makkelijk in onevenwicht. Niet in balans zijn toont zich lichamelijk in allerlei hoedanigheden, zoals verhardingen en verkrampingen in de weefsels, verstijving en blokkades in de wervelzuil en een inperking van de levensstroom.
Dit onevenwicht herstellen in de richting van een meer harmonische balans is een dagelijkse uitdaging en een groeikans tot een leven met meer levenskwaliteit. Hiertoe biedt de meditatieve eutonie een concrete oefenweg aan. Een weg van contact in verbondenheid met de buitenwereld, de binnenwereld en de essentie van menszijn. 

Lees meer over Meditatieve Eutonie

Voor data en prijzen zie de Agenda.