Olof Smit is een intermediair tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde.
Olof Smit is in 1992 door een aantal genezers in Suriname benaderd om een brug te slaan tussen de traditioneel Afrikaanse en de westerse geneeswiize. Hij verkeerde jarenlang bij de diverse volksstammen in vooral Suriname. Bij deze volkeren spelen ziekte en gezondheid een andere rol dan bij ons. Als er een vloek door iemand betreffende een persoon of familie is uitgesproken (bijvoorbeeld over onmin), kan dat grote gevolgen hebben voor de slachtoffers en kan dat zelfs generaties later nog doorwerken. Het kan dan ziekten en ongelukken veroorzaken. Olof heeft van de plaatselijke genezers geleerd hoe hier mee om te gaan en het kwade te ‘kantelen’, onder andere door te werken met kruiden, maar ook door verklaring van dromen en door te pendelen.
 
Olof Smit is ook schrijver van het boek In dit boek ‘Vader Aarde en de aardse taal’. Hierin wordt beschreven wat hij als zijn opdracht is gaan zien: een brug slaan tussen de twee werelden, oost en west. Aandacht wordt besteed aan de westerse materialistische macht waardoor de natuur uitgebuit wordt en veel verloren gaat.
 
Olof Smit heeft een eigen website www.earthfather.eu waarop je meer over zijn werk kunt lezen.